DOMINANT TRIKOLOR D301 je velice atraktivně zbarveným programem umožňujícím sexovat jednodenní kuřata podle rychlosti růstu letek u jednodenních kuřat. Další charakteristikou programu je variabilita v barvě skořápky od bílé po krémovou. Je velice oblíben jako finální hybrid pro samozásobitelské chovy nejen v Evropě. Díky atraktivnímu zbarvení je využíván i v exportu rodičovských kompletů do Asie a Ameriky pro produkci vajec v rodinných samozásobitelských chovech. Předností jsou relativně vysoké parametry snášky nad 280 vajec při atraktivním originálním zbarvení opeření. Tento program a jeho zbarvení se objevil poprvé v roce 2003 u jedné slepice v linii hnědých leghorn programu D 300 a postupně se toto zbarvení podařilo nejen udržet, ale i prošlechtit do uzavřených otcovských a mateřských populací, které zaručují jeho zachování u hybridní F1 populace.

Tento program je výsledkem křížení dvou populací se zbarvením Trikolor. Otcovská populace je rychle opeřující s alelou recesivního genu „k“ pro rychlost opeřování „K/k“ a mateřská populace je pomalu opeřující s dominantní alelou „K“. Při líhnutí jednodenních kuřat se uplatňuje feathersexing při využití alel „K/k“, kdy jednodenní kohoutek od matky získává dominantní alelu tohoto genu „K“ a je pomalu opeřující a jednodenní slepička získává od otce alelu recesivní „k“ a je rychle opeřující, což je patrné na letkách jednodenních kuřat.